+370 (52) 353320

2018-2019 m. projektų įgyvendinimas 2020-01-19

2018-2019 m. projektų įgyvendinimas

Projekto “Zujūnų bendruomenės centro bendruomenės materialinės - techninės bazės stiprinimas”

bei “Zujūnų bendruomenės centro bendruomenės materialinės - techninės bazės plėtra ir modernizavimas” pristatymas

 

 

2018 m. ir 2019 m. spalio-gruodžio mėn. Zujūnų bendruomenės centras vykdė projektą pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ .

 

Projekto tikslas – aktyvinti kaimo bendruomenę, organizuojant kultūrinius renginius, atgaivinant senąsias tradicines bendruomenines šventes, taip skatinant įvairių bendruomenės socialinių grupių narių tapatybės ir bendrumo jausmą, dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

 

Projekto uždavinys: stiprinti bendruomenės materialinę-techninę bazę, skirtą vietos gyventojų poreikiams tenkinti.

 

2018 m. projekto lėšomis bendruomenė įsigijo lauko palapinę, lauko baldų (sulankstomų kėdžių), maisto laikymo (maisto termosų, karštųjų gėrimų/skysčių termosų) įrangos bei indų, maisto gaminimo lauko sąlygomis įrangos, įrankių maistui lauke gaminti, elektros instaliacijos reikmenų (ritininių ilgintuvų koncertinei įrangai pajungti) bei kt. Zujūnų bendruomenės centro narių savanoriško darbo dėka ir projekto lėšomis sutvarkyta infrastruktūra pagerins bendruomenės socializacijos aplinką ir padidins Zujūnų bendruomenės centro veiklos patrauklumą.

Tęsiant sėkmingą bendruomeninę veiklą, 2019 m.  ZBC įsigijo lauko renginiams skirtą įrangą ir reikmenis: mažą palapinę bendruomenės reprezentacijai, lauko baldus, aplinkos tvarkymo įrankius ir įrangą, šviesos efektų prožektorius, vidaus ir išorės darbo įrankių komplektus, bei kt. Įsigijus minėtą įrangą, bendruomenė turės galimybę surengti didesnes šventes, kurios padės sumažinti skirtumus tarp kartų, ragins šeimas bendrauti.

Sustiprinta bei atnaujinta materialinė-techninė bazė suteiks galimybę bendruomenei sustiprinti bendruomeniškumo jausmą, norą rūpintis savo gyvenamąją aplinka, sustiprės kaimo gyventojų noras bendrauti, dalyvauti veikloje, dalintis pasiekimais ir smagiai leisti laiką kartu dalyvaujant socialiniame ir kultūriniame gyvenime.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šių projektų parengimo bei įgyvendinimo.

 

                                      

 Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 


 
© 2013 Zujūnų bendruomenės centras.
                    
Sprendimas: Lexita