+370 (52) 353320

Veiklos

 

2.1.Zujūnų seniūnija pasižymi gausiu kultūros paveldu: seniūnijoje įsikūrusi Čekoniškių verbų ir buities seklyčia, paminklas lenkų Armijos Krajovos Vilniaus gynimo nuo vokiečių okupantų per Antrąjį pasaulinį karą atminimui įamžinti,  Šilėnų bažnyčia, nemažai dvarų: Mozūriškių dvaras, Čekoniškių dvaras, Platiniškių (Viktariškių) dvaras, Buivydiškių dvaras ir parkas. Paminėtini ir seniūnijos gamtos ištekliai - Medžiakalnio geomorfologinis draustinis, Griovių geomorfologinis draustinis, Neries regioninis parkas.

 

Esami gamtos ir kultūros ištekliai sukuria palankias prielaidas pažintinės turistinės trasos Zujūnų apylinkėse sukūrimui, taip  pagerinant laisvalaikio užimtumo sąlygas vietos gyventojams (ypač jaunimui). Pažintinės turistinės trasos sukūrimas skatintų tiek atvykstančius, tiek vietos gyventojus geriau pažinti vietos tradicijas ir istoriją.

 

Zujūnų seniūnijoje gyvena 1357 vaikų ir jaunuolių, kurių amžius nuo 7 iki25 metų. Zujūnų bendruomenės centras nustatė, kad tarp aktualiausių vietos gyventojų poreikių yra tokie, kaip:

Todėl Zujūnų bendruomenės centras nusprendė, kad tikslinga parengti vietos projektą „Zujūnų apylinkių garsinimas, įrengiant pažintinę turistinę trasą",.

 

Šio projekto tikslas - didinti Zujūnų apylinkių žinomumą,  skatinant aktyvų turizmą ir vietos gyventojų (ypač jaunimo) domėjimąsi savo krašto istorija.

 

Vietos projekto uždaviniai:

 

Vietos projekto „Zujūnų apylinkių garsinimas, įrengiant pažintinę turistinę trasą" rezultatai:

 

Turistinė trasa bus atvira visiems norintiems susipažinti su Zujūnų apylinkių sakraliniu, kultūros ir gamtos paveldu.

 

2.2.Zujūnų seniūnija viena nėra pajėgi tinkamai prižiūrėti atstovaujamos teritorijos viešąsias erdves (vasarą daugiausia žolės pjovimas, o žiemą sniego valymas), nes turi mažus išteklius ir didelius tvarkomus plotus.

Visuotinio susirinkimo metu paaiškėjo, kad žmonės pageidauja sutvarkytų viešųjų erdvių, gražios ir patrauklios aplinkos. Todėl bendruomenės organizacija, atsižvelgdama į vietos gyventojų poreikį, jaunimo iniciatyvos rodymą, nusprendė teikti projektą  „Bendruomeniškumo stiprinimas, iniciatyvos skatinimas Zujūnų bendruomenėje"  aplinkos priežiūros ir tvarkymo technikai įsigyti. Tikimasi, kad tai paskatins bei padrąsins bendruomenės narius, ypač jaunimą, imtis ir kitų panašaus pobūdžio projektų.

Bendruomenei reikalinga įsigyti traktorių, kuris negadintų vejos, būtų pakankamai pravažus ir manevringas kartu su įranga: pjaunamąja, skirta pjauti veją ne mažesnėje nei 2 ha teritorijoje; sniego peiliu, frontaliniu krautuvu su kaušu, skirtu sniegui valyti, kitiems viešųjų erdvių tvarkymo darbams atlikti .

Šiuo projektu bendruomenė skatins vietos gyventojų, tarp jų ir jaunimo, telkimą, kuriant patrauklesnę gyvenamąją aplinką, vykdys kaimo žmonių informavimą apie strategijos įgyvendinimą ir jos naudą.

Todėl šiuo vietos projektu Zujūnų bendruomenės centras planuoja įsigyti techniką, skirtą tvarkyti ir prižiūrėti Zujūnų ir apylinkių viešąsias erdves: statomo bendruomenės centro, seniūnijos pastato, mokyklų aplinką, stadionus, turistų lankomas vietas tokias kaip Kriaučiūnų paminklinė vieta, Čekoniškių verbų ir buities seklyčia, kt. Taip pat projektu planuojama vietos gyventojams surengti šventę.

Vietos projekto tikslas - suaktyvinti vietos gyventojus, sutelkti juos veikti bendrai, parodyti bendruomeniškumo naudą, sutvarkant bei padarant vietoves patrauklesnes, labiau tinkamas lauko sportui, tuo pačiu paįvairinant vietos gyventojų laisvalaikį.

Įgyvendinant projektą, užsibrėžtam tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:

1.  Įsigyti viešų erdvių, sporto aikštyno tvarkymo ir priežiūros technikos ir įrangos.

2.  Suorganizuoti talkas, sporto aikštyno ir kitų viešųjų erdvių tvarkymui Zujūnų kaime ir apylinkėse.

3. Surengti renginį - Derliaus šventę.

4. Viešinti projektą VVG interneto svetainėje, bendruomenės renginiuose.

 

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto rezultatais bus sustiprintas bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas bendruomenėje. Tikimasi, kad vykdomos veiklos sutelks bendruomenę, vystys dialogą tarp įvairių kartų, socialinių sluoksnių, skatins gerąją kaimynystę, didins jaunimo užimtumą. Įgyvendintas projektas, didins pasididžiavimą savo kraštu ir pasitikėjimą, kad sutelktai dirbdami daug galime nuveikti ir pasiekti.

 

 

 

2.3. Zujūnų seniūnijos patalpose  veikia  Zujūnų biblioteka, kuri  pradėjo veiklą 1977 m. 1982 m. bibliotekoje buvo atliktas remontas. Nors patalpos tvarkingai prižiūrimos, vis gi, siekiant patenkinti šiuolaikinio skaitytojo poreikius, jas yra būtina atnaujinti. Be to kiekvienais metais biblioteka pasipildo naujomis knygomis, kurioms taip pat jau trūksta vietos senose lentynose. Įrengus naujas kompaktiškesnes lentynas bei įsigijus naujus baldus, bibliotekoje būtų erdviau skaitytojams. Be to atnaujinant bibliotekos patalpas, tikslinga  atnaujinti ir įėjimą į biblioteką bei sanitarinius mazgus.  Per metus biblioteka susilaukia apie 5000 lankytojų. Zujūnų bibliotekoje yra 417 registruotų skaitytojų, iš jų 165 vaikų.

Bibliotekos patalpos ribojasi su Zujūnų bendruomenės centrui pagal 2011-06-14 savivaldybės turto panaudos sutartį perduotomis patalpomis. Tai nedidelės patalpos, kurių plotas - 9,50 kvadratiniai  metrai, jos perduotos bendruomenei  neatlygintinai valdyti ir naudoti penkerių metų laikotarpiui.

  Bibliotekos patalpos priklauso Vilniaus rajono savivaldybei, todėl bendruomenė kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją su prašymu kartu vykdyti planuojamą įgyvendinti vietos projektą „Zujūnų bendruomenės centro ir bibliotekos patalpų atnaujinimas ir įrengimas",  kurio lėšomis numatoma atnaujinti ir įrengti Zujūnų bendruomenės centro ir bibliotekos patalpas.

      Projekto tikslas: Zujūnų bendruomenės centro bei bibliotekos patalpų atnaujinimas ir įrengimas, siekiant kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.

Projekto lėšomis numatyta atlikti:

1. Suremontuoti Zujūnų  bendruomenės centro patalpas;

2. Suremontuoti Zujūnų bibliotekos, įėjimo bei sanitarinio mazgo patalpas;

3. Aprūpinti minėtas patalpas baldais bei įranga.

Bendruomenės nariai galės realizuoti savo laisvalaikio užimtumo poreikius modernioje, visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje Zujūnų bibliotekoje. Zujūnų bendruomenės centras taip pat turės geresnes sąlygas toliau vystyti savo veiklą, turėdami tinkamesnes patalpas.

 

 

2.4. Aktyviausi Zujūnų kaimo bendruomenės nariai ieško įvairiausių būdų ir priemonių, kurios prisidėtų prie Zujūnų kaimo gyventojų gyvenimo kokybės, vietovės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo gerinimo. Į bendruomenės veiklą vis dažniau įsitraukia  kuo daugiau žmonių, ypač jaunimo.

Zujūnų jaunimas ir įvairaus amžiaus žmonės pageidauja turėti šiuolaikiškai įrengtą sporto aikštyną, kaip laisvalaikio praleidimo, sveikatos ugdymo ir bendravimo galimybę, visais metų laikais turėti palankias sąlygas sportinei ir bendruomeninei veiklai. Šiuo metu galimybės sportavimui Zujūnų kaime ribotos.

 Buvo priimtas sprendimas kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymu pateikti vietos projekto paraišką paramai gauti siekiant įrengti vietos sporto aikštyną. Vietos projektą nuspręsta vykdyti atsižvelgiant į sportinės veiklos teikiamą naudą ir siekį - ugdyti fiziškai ir dvasiškai sveiką bendruomenę. Projekto veiklas numatyta įgyvendinti Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos teritorijoje, todėl vietos projekto lėšomis sukurtu rezultatu tiesiogiai naudosis ir minėtos švietimo įstaigos ugdytiniai mokymo proceso metu.

 

 

Vietos projekto tikslas: įrengti sporto aikštyną Zujūnų kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Projekto uždaviniai:

1 Įrengti sintetinės dangos sporto aikštelę (646 m2) su stacionariais krepšinio stovais (2 vnt.), išmontuojamu tinklinio tinklu (1 vnt.) ir nestacionariais mini futbolo vartais (2 vnt.);

2. Įrengti 3 juostų 3,6 m pločio bėgimo taką (preliminarus bėgimo tako plotas 230,40 m2);

3. Įrengti sporto aikštelės aptvėrimą (h-108 cm, ilgis - 106 m);

4. Šalia įrengtų objektų sutvarkyti viešąją erdvę įrengiant 1,6 m. pločio pėsčiųjų takus ir mažos architektūros elementus (2 komplektus tipinių suoliukų su šiukšlių dėžėmis) bei atstatant veją (atstatomos vejos plotas 1 000 m2).

 

 

 

2.5. Zujūnai yra išskirtinėje situacijoje, kurią sąlygoja gyvenvietės atstumas iki Vilniaus

Zujūnuose yra aktyvių bendruomenės narių ir puikiai veikiančių kolektyvų ir ansamblių, tačiau dėl patalpų - „traukos centro", kuriame vyktų bendruomenės susibūrimai, repeticijos ir koncertai, trūkumo Zujūnuose nėra pilnaverčio bendruomeninio gyvenimo. Nyksta Zujūnų senolių puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Tai sąlygoja Zujūnuose gyvenančių žmonių tarpusavio susvetimėjimą, ypač tarp seniai gyvenančių ir naujai įsikūrusių. Jaunimas, neturint susibūrimo vietos, ieško kitokių laisvalaikio praleidimo formų, kurios neretai susijusios su žalingais įpročiais ir nusižengimais teisės aktams.

Nesant kaime bendruomeninio gyvenimo, Zujūnai vis labiau tampa tik „nakvynės vieta", kas dar labiau pagilina esančias bendruomeniškumo, socialines ir kitas problemas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vietos bendruomenė nuolat ieškojo patalpų tinkamų bendruomeninei veiklai vykdyti, tačiau nei Zujūnų kaime nei jo apylinkėse, jokių patalpų, kurios galėtų būti pritaikytos bendruomeninei veiklai, nerasta. 2010 m. rugsėjo 8 dieną Zujūnų bendruomenės centro visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymu išspręsti esančią problemą. Atsižvelgiant į gyventojų prašymus bei į tai, kad net visoje Zujūnų seniūnijos teritorijoje, nėra patalpų, kurios galėtų būti pritaikytos bendruomeninei veiklai vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės administracija, siekdama išspręsti esančią problemą, nusprendė teikti projekto paraišką paramai gauti, kurios lėšomis bus statomas naujas pastatas, kuriame įsikurtų Zujūnų kultūros centras.

 

      Taigi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  vykdomo vietos projekto

„Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijoje Zujūnų kultūros centro įrengimas", finansuojamo LEADER lėšomis,  tikslas - sukurti patrauklią gyvenimo aplinką ir įrengti Zujūnų kultūros centrą, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas bendruomeninei veiklai vykdyti.

Projekto uždaviniai:

1. Pastatyti ir įrengti Zujūnų kultūros centro pastatą.

2. Sutvarkyti aplinką prie KC įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų takus ir teritorijos apšvietimą.

Tikimės, kad atviri veiklai bendruomenės Kultūros namai bus naujų iniciatyvų ir Zujūnų bendruomenės stiprėjimo pagrindu. Bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, kolektyvai ir būreliai galės laisvai disponuoti kultūros centro patalpomis vykdant ir plėtojant savo veiklą.

 
© 2013 Zujūnų bendruomenės centras.
                    
Sprendimas: Lexita